• Kallion- ja soran murskausta sähkökäyttöisellä Metson kaksi vaihdelaitoksella
  • Kallion, soran sekä hiekan seuolontaa tela-alustaisella seulalla power screen chieftain 1400
  • Kauttamme myös soramyynti ja kuljetuspalvelut, sekä muut maanrakennus palvelut: http://sorakuljetustorssonen.fi